Rozbudowa stacji 400/110 kV
Dobrzeń

Aktualności

Prace na SE Dobrzeń

2017-04-24

Szanowni Państwo, na terenie SE Dobrzeń prowadzone są prace związane z wyłączeniem linii 400 kV relacji Dobrzeń – Wielopole.

Obecnie trwa:

 • demontaż dławików W.Cz. na linii 400 kV relacji DBN – WIE zarówno od strony stacji Dobrzeń, jak i Wielopole,
 • demontaż przekładników napięciowych na SE Wielopole,
 • przeróbka oszynowania górnego odejścia liniowego na SE Wielopole,
 • wymiana wyłącznika Q12 DLF 420 w G10M2 na 3AP2FI 420,
 • wymiana obwodów wtórnych aparatury w G10M2 i G10M3,
 • wymiana szaf sterowniczych, przekaźnikowych, telemechaniki, telekomunikacji, licznikowych oraz szafek kablowych G10.

...

Stan prac na inwestycji

2017-03-24

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w marcu na stacji Dobrzeń zakończono prace związane z:

 • montażem wyłączników 3AP2FI 420 kV w G9M1, G9M3, G9M2 R400 kV,
 • procesem wytaczania transformatora TR1 ze stanowiska,
 • dostosowaniem linii 110 kV relacji DBN – POE3 do wymogów Inwestora.

...

Stan prac na stacji

2017-02-21

Szanowni Państwo, w ostatnim miesiącu rozpoczęto kolejne prace związane z:

 • zbrojeniem płyty dennej nowobudowanego budynku GIS R110 kV,
 • wymianą osprzętu liniowego na linii 110 kV relacji DBN – POE3.

Trwają równiez prace przygotowawcze do wyłączenia G9M3 w celu wymiany wyłączników DLF 420 na 3AP2FI 420 oraz wymiany obwodów wtórnych w całości G9 R400 kV.

Prace przygotowawcze na stacji

2017-01-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w styczniu wykonano szereg prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji:

 • uzyskano decyzję o zezwoleniu na budowę budynku GIS R110kV (decyzji o zmianie zakresu decyzji Starosty Opolskiego z dnia 18.03.2017),
 • wykonano prace geodezyjne i inne prace przygotowawcze w związku z budową budynku GIS 110kV,
 • wykonano wykop pod fundamenty nowoprojektowanego budynku GIS 110kV.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.

Życzenia noworoczne

2016-12-29

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzącego 2017 roku wszystkim Państwu pragniemy złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia.

Spełnienia marzeń, ambitnych planów prywatnych jak i zawodowych, noworocznych postanowień, w których Państwo wytrwacie i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia.

Prace budowlane na SE Dobrzeń

2016-12-27

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji mamy przyjemność poinformować o postępach w pracach budowlanych na SE Dobrzeń. W ostatnich tygodniach wykonano następujące elementy:

 • Montaż kanalizacji deszczowej na terenie R400kV. Ukończono montaż studzienek kanalizacji deszczowej wraz z połączeniami w G3 i G4 R400kV;
 • Montaż wygrodzenia R110kV w zakresie oddzielenia czynnej części rozdzielni 110kV od części nieczynnej;
 • Trwają prace odbiorowe w zakresie odejścia linii PAS1, G3M2, G3M3 R400kV;

...

Stan prac na stacji

2016-11-24

W ostatnim okresie na terenie SE Dobrzeń wykonano:

 • montaż uziemienia dwóch trójżyłowych torów kablowych 123 kV DEMIRER KABLO N2XS(FL)2Y 1x1200RSM /210mm2 w układzie tymczasowym łącząc pole nowo zabudowanego AT2 z polem nr 14 R110 kV,
 • zasypanie betonitem oraz przesianym gruntem rodzimym docelowej trasy kabla 110 kV,
 • uelastycznienie styków stałych odłączników pantografowych R400 kV w celu dostosowania rozdzielni do podwyższonego prądu zwarciowego w Gałęzi 2 Mostek 1 oraz w Gałęzi 3 Mostek 1,

...

Stan prac na stacji

2016-10-26

W ostatnich tygodniach na terenie SE Dobrzeń wykonano następujące prace:

 • wymieniono wyłączniki na sprężone powietrze DLF 420 na nowe elektryczne z czynnikiem gaszącym SF6 w Gałęzi 2 Mostku 2, Gałęzi 3 Mostku 1, Gałęzi 3 Mostku 3, Gałęzi 3 Mostku 2. Wymianie podlegały fundamenty, konstrukcje wsporcze, oszynowanie pomiędzy aparatami oraz odnowienie siatki uziemiającej w miejscu wykonywania robót ziemnych wraz z nawiązaniem do istniejącego uziemienia,
 • wykonano montaż dwóch trójżyłowych torów kablowych 123 kV DEMIRER KABLO N2XS(FL)2Y 1x1200RSM /210mm2 w układzie tymczasowym łącząc pole nowo zabudowanego AT2 z polem nr 14 R110 kV,

...

Stan prac na stacji

2016-09-27

We wrześniu na terenie stacji wykonano między innymi następujące prace:

 • odkryto kabel 110 kV na relacji TR2 – Pole nr 14 na odcinku pod mostem szynowym TR1 – pole nr 1,
 • wykonano około 150 m nowego wykopu pod kabel 110 kV pomiędzy AT2 a polem nr 14,
 • zakończono montaż aparatury WN ATR2 strona 110 kV,

...

Prace budowlane na stacji – fotorelacja

2016-08-30

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią dokumentującą postęp prac budowlanych na stacji. W ostatnim czasie zakres prac został powiększony o:

 • przemostkowanie linii 110 kV z pola nr 21 do pola nr 9,
 • naprawę fundamentów konstrukcji wysokich na terenie R400 kV,
 • rozpoczęcie montażu rozdzielnicy potrzeb własnych 230 VAC gwarantowane oraz RPW 48 VDC,
 • zamontowanie AT2 na nowo wykonanej misie,
 • przygotowanie wykopu nowego kabla 110 kV na relacji AT2 – pole nr 14 (docelowo pole nr 30 R110 kV GIS),
 • prace związane z układaniem kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych w G2M1, G2M3, G2M2 na okoliczność wymiany obwodów wtórnych aparatury w G2 i G3 na terenie R400 kV.